AVHRR Satellite Images of Klyuchevskoi, Russia


September 30, 1994

Band 4 Image: 30 September at 2054 GMT

Band 4 -5 Image: 30 September at 2054 GMT


October 1, 1994

Silicate Mass Retreival: 1 October at 0630 GMT

Effective Radius Retrieval:1 October at 0630 GMT

Silicate Mass Retreival: 1 October at 1851 and 2029 GMT

Effective Radius Retrieval:1 October at 1851 and 2029 GMT


October 2, 1994

Band 4 -5 Image: 2 October at 0435 and 0615 GMT