Geology Field Trips Web Site Return Geology Home page Geology Field Trips

Kenya Field Geology Course 2008

East Africa Field Camp Website
DSCN4295.JPG DSCN4302.JPG DSCN4308.JPG
DSCN4310.JPG DSCN4335.JPG DSCN4344.JPG
DSCN4349.JPG DSCN4352.JPG DSCN4353.JPG
DSCN4360.JPG DSCN4369.JPG DSCN4405.JPG
DSCN4417.JPG DSCN4419.JPG DSCN4428.JPG
DSCN4429.JPG DSCN4436.JPG DSCN4448.JPG
DSCN4459.JPG DSCN4461.JPG DSCN4462.JPG
DSCN4463.JPG DSCN4465.JPG DSCN4466.JPG
DSCN4472.JPG DSCN4473.JPG DSCN4479.JPG
DSCN4486.JPG DSCN4488.JPG DSCN4491.JPG
DSCN4503.JPG DSCN4506.JPG DSCN4513.JPG
DSCN4516.JPG DSCN4518.JPG DSCN4520.JPG
DSCN4521.JPG DSCN4525.JPG DSCN4526.JPG
DSCN4527.JPG DSCN4534.JPG DSCN4546.JPG
DSCN4555.JPG DSCN4576.JPG DSCN4579.JPG
DSCN4580.JPG DSCN4581.JPG DSCN4588.JPG
DSCN4590.JPG DSCN4592.JPG DSCN4597.JPG
DSCN4599.JPG DSCN4614.JPG DSCN4619.JPG
DSCN4622.JPG DSCN4629.JPG DSCN4630.JPG
DSCN4632.JPG DSCN4633.JPG DSCN4634.JPG
DSCN4635.JPG DSCN4638.JPG DSCN4645.JPG
DSCN4651.JPG DSCN4667.JPG DSCN4704.JPG
DSCN4748.JPG DSCN4766.JPG DSCN4772.JPG
DSCN4773.JPG DSCN4775.JPG DSCN4779.JPG
DSCN4780.JPG DSCN4782.JPG DSCN4789.JPG
DSCN4793.JPG DSCN4795.JPG DSCN4798.JPG
DSCN4802.JPG DSCN4804.JPG DSCN4807.JPG
DSCN4809.JPG DSCN4822.JPG DSCN4828.JPG
DSCN4832.JPG DSCN4833.JPG DSCN4834.JPG
DSCN4835.JPG DSCN4836.JPG DSCN4837.JPG
DSCN4838.JPG DSCN4841.JPG DSCN4845.JPG
DSCN4846.JPG DSCN4847.JPG DSCN4849.JPG
DSCN4851.JPG DSCN4855.JPG DSCN4856.JPG
DSCN4862.JPG DSCN4868.JPG DSCN4870.JPG
DSCN4871.JPG DSCN4873.JPG DSCN4874.JPG
DSCN4875.JPG DSCN4876.JPG DSCN4877.JPG
DSCN4878.JPG DSCN4879.JPG DSCN4881.JPG
DSCN4882.JPG DSCN4883.JPG DSCN4884.JPG
DSCN4885.JPG DSCN4888.JPG DSCN4918.JPG
DSCN4925.JPG DSCN4928.JPG DSCN4931.JPG
DSCN4977.JPG

 

Geology Field Trips Home